Сервисна служба

За нас

Производен програм


Сервисната служба на АДРИАМЕД ДОО ја сочинуваат два дипломирани електро-инженери, специјално обучени и остручени во тренинг центрите на нашите принципали.
Стручната сервисна служба дава 24/7 поддршка на нашите коминтенти.
Покрај сервисната поддршка, нудиме и on-line апликативна поддршка, на некој од нашите телефонски броеви.
Доколку сакате да се осигурате во квалитетот, навременоста и професионалноста на сервисните услуги и поддршка, слободно јавете се кај некој од нашите коминтенти.

Сервисна поддршка 24/7

Стручна служба со високо квалуфикуван кадар, обучен и остручен за цела производна палета.