Roche Diagnostics

Здравствено – фокусирана компанија

Roche открива развива и обезбедува иновативни дијагностички и терапевтски производи и услуги кои обезбедуваат значајни придобивки за пациентите и здравствените работници – од рано откривање и спречување на болести за дијагноза, третман и лекување со следење.

Основање

Рош е основана на 1 октомври, 1896. Основачот, Фриц Хофман-Ла Рош, е меѓу првите кој предвиде дека со индустриското производство на стандардизирани лекови ќе постигне голем напредок во борбата против болестите.

Од самиот почеток, визионерскиот основач на Roche ја фокусирал неговата компанија за иновации и за воспоставување меѓународно присуство при што ваквата  мултинационална присутност ќе ја зајакне способноста да им се  понудат на нашите здравствени работници, решенија и да се предвидат нивните потреби во сите региони на светот.

Денес

Roche вработува повеќе од 80.000 луѓе и ги продава своите производи во повеќе од 150 земји во светот. Денес Roche e рангирана меѓу водечките светски здравствени компании и има две силни основни гранки:
  • дијагностика и
  • лекови.