Дијабетес

Корисничка и сервисна поддршка

Секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот корисниците на Accu-Chek производите може да се обратат за корисничка/сервисна поддршка и проверка со контролен раствор.
Дијагностика

Сервисна поддршка 24/7

Стручна служба со високо квалификуван кадар, обучен и остручен за цела производна палета.