Accu-Chek Instant

Опасност од задушување. Ситни делови. Да се чува надвор од дофат на деца под 3-годишна возраст.
Чувајте ги новите и искористените батерии подалеку од деца. Проголтувањето или вметнувањето во телото може да предизвика хемиски изгореници, перфорација на меките ткива и смрт. Тешки изгореници може да се појават во рок од 2 часа по голтањето. Доколку мислите дека батеријата можеби е проголтана или ставена во некој дел од телото, веднаш побарајте медицинска помош.
Доколку делот за батеријата не се затвора безбедно, престанете со користење на производот и чувајте го подалеку од деца. Контактирајте со Roche.