Open positions for

Дипломиран фармацевт - стручен соработник

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО:

 • Изготвување на понуди и документи
 • Комплетна пост-продажна поддршка на крајни корисници
 • Посета на краен корисник по потреба
 • Материјално и финансиско евидентирање
 • Следење на трендовите и анализа на пазарот
 • Останати работни обврски кои произлегуваат од интерниот опис на работно место, согласно стручната подготовка

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ:

 • Завршено релевантно Високо образование – ВСС-Фармацевтски факултет
 • Развиени комуникациски вештини
 • Развиени способности за тимска работа
 • Организираност, аналитичност и флексибилност
 • Способност за работа во динамично опкружување и работа со крајни рокови
 • Професионалност, работна етика и доверливост во однос на информации и податоци
 • Проактивност
 • Со или без положен стручен испит (Лиценца)
 • Солидно познавање на MS Office пакетот
 • Одлично познавање на англиски јазик (пишан и говорен)
 • Предност ќе имаат кандидатите на возраст до 35 години
 • Поседување на возачка дозвола – Б категорија, активен возач

РАБОТНИ УСЛОВИ:

 • Нудиме пријатна и динамична атмосфера, постојано стручно усовршување, можност за развој и напредување, мотивациска награда за остварените резултати.
 • Плата по договор, соодветно на квалификациите на кандидатот
 • ​Работно време: Од понеделник до петок од 7:30 до 15:30, во деловните простории во Скопје

Вашето CV испратете го на adriamed@adriamed.com.mk

Сите апликации ќе бидат третирани со строга доверливост. Со самото аплицирање кандидатот се  согласува неговите лични податоци наведени во биографијата да бидат чувани во база на податоци и обработувани од АДРИАМЕД ДОО Скопје во рок од 6 месеци од денот на истекот на рокот за избор. 
Кандидатите имаат право во секое време да ја повлечат дадената согласност за чување и обработка на податоците согласно Законот за заштита на лични податоци. АДРИАМЕД ДОО Скопје ќе изврши избор во законски определениот рок во зависност од бројот на пријавени кандидати. 

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат повикани на интервју.