Cobas h232

Cobas h232 е систем кој е секогаш при рака, спремен за работа и со минимална потреба од ракување доаѓаме до резултат.
Негови одлики се: 
 
  • Овој систем овозможува брзо и лесно добивање кардиолошки резултати на самото место во интензивните неги во период од 8 до 12 минути.
  • Едноставно и брзо стартување на мерењето.
  • Автоматската калибрација и минималната потреба од одржување го прави подготвен за работа во секој момент.
  • Неговиот дизајн го прави доста флексибилен и може лесно да се преместува и користи на лице место во одделите каде е потребен брз и точен резултат.
  • Обезбедува резултати кои се компатабилни со резултатите на најсовременети автоматски анализатори од програмата на Roche Diagnostics.
  • Можност за работа со батерии и изведување 10 мерења при полна батерија.
  • Широки мерни опсези за параметрите.
  • Меморија од 500 резултати и 200 кодови за лентите.
  • Работи со 150 µL хепаризирана венска крв.
  • Едноставен софтвер за ракување како и можност за поврзување со надворешен софтвер.