social image

Cobas b 221

​Cobas b 221 анализатор за одредување ацидобазен статус дизајниран за да обезбеди брзи и точни одговори за пациенти кои се во критична состојба. Негови одлики се:
 
 • Голема флексибилност која овозможува неколку различни конфигурации.
 • Капацитет од 30 примерока на час.
 • Крајниот резултат е готов за 120 секунди со што се добива вредна информација за многу кратко време, а со тоа воедно и се забрзува времето за донесување одлука во одделите за интензивна нега каде е најголемата потреба од овој тип на анализи.
 • Реагенсите се во течна состојба и тоа во поголеми пакувања кои ја намалуваат потребата од интервенции на операторот. Течната состојба на реагенсите ја прави самата калибрација на апаратот по стабилна.
 • Стабилност на апарат и до 42 дена од денот на поставување.
 • Електроди без потреба од одржување кои бараат внимание само при промена.
 • Минимална потреба од одржување, но и при појавување од потреба за било каква интервенција затоа што процесот е автоматизиран.
 • Флексибилна конфигурација која операторот може сам да ја одреди.
 • 10 – те најбитни и најбарани параметри во одделите за интензивна нега сега се надополнети со параметри како Glucose, Lactate и Urea.
 • Малата потреба од оддржување, долготрајните електроди без потреба од оддржување како и контејнерите за отпад кои може да се употребат повторно го прават овој апарат еден од најекономичните во оваа класа.
 • Можност за работа со 111, 148 и 210 µL полна крв, серум, плазма или дијализат, а сето тоа во зависност од конфигурацијата.
 • Стартување на мерењето само со поставување на капиларката или шприцот во мерната позиција и со притиснување на екранот.
 • Вграден принтер.
 • Надворешен баркод.
 • Едноставен софтвер за ракување како и можност за поврзување со надворешен софтвер.