social image

Cobas b 121

​Cobas b 121 анализатор за одредување ацидобазен статус на кој може да се потпрете во секој момент. Негови одлики се:
 
 • Капацитет од 30 примерока на час.
 • Крајниот резултат е готов за 50 секунди со што се добива вредна информација за многу кратко време, а со тоа се забрзува и времето за донесување одлука во одделите за интензивна нега каде е и впрочем најголемата потреба од овој тип на анализи.
 • Реагенсите се во течна состојба и тоа во поголеми пакувања кои ја намалуваат потребата од интервенции на операторот.
 • Tечната состојба на реагенсите ја прави самата калибрација на апаратот по стабилна.
 • Стабилност на апарат до 42 дена од денот на поставување.
 • Електроди без потреба од одржување кои бараат внимание само при промена.
 • Минимална потреба од одржување и при појавување од потреба за било каква интервенција процесот е автоматизиран.
 • Флексибилна конфигурација која операторот може сам да ја одреди.
 • Овој систем ги одредува 10 – те најбитни и најбарани параметри во одделите за интензивна нега.
 • Малата потреба од одржување, долготрајните електроди без потреба од одржување како и контејнерите за отпад кои може да се употребат повторно го прават овој апарат еден од најекономичните во оваа класа.
 • Можност за работа со 65 µL полна крв, серум, плазма или дијализат.
 • Стартување на мерењето само со поставување на капиларката или шприцот во мерната позиција и притиснување на екранот.
 • Вграден принтер.
 • Надворешен баркод.
 • Едноставен софтвер за ракување како и можност за поврзување со надворешен софтвер.