social image

CoaguChek XS Plus

CoaguChek XS Plus системот престставува компактно професионално решение за секојдневна употреба како од страна на пациентите така и од специјалистите. Негови одлики се:
 
 • Компактна и доверлива технологија која овозможува прецизен резултат за 1 минута.
 • Ги неутрализира терапевтските нивоа на хепарин и LMWH.
 • INR е секогаш коригиран за хематокритот во специфизираниот опсег.
 • Лесен за употреба, преку само 8 µL капиларна крв.
 • Опсег на INR од 0.8 до 8.0.
 • Нов систем за контрола на самиот апарат без потреба од надворешни контроли.
 • Можност за мерење од горе и странично на лентичката како и посебна апликација за надворешно мерење, со  која  се отстранува секаква можност од контаминација и грешка.
 • Стабилност на лентите и до 21 месец.
 • Овозможува моментално одредување на VKA дозата без потреба од чекање на лабораториски резултати.
 • Овозможено чување на 1000 пациенти и 500 контролни резултати.
 • Лентите се кодирани, а на самиот апарат може да се меморираат до 60 кодови од ленти.
 • Можност за заштита со лозинка.
 • Широк графички TFT екран.
 • Со користењето на овој апарат влегувате во групата од преку 2000 000 пациенти на VKA терапија во светот кои се тестираат редовно користејќи ги овие апарати.