social image

9180 Electrolyte Analyzer

9180 Electrolyte Analyzer електролитен анализатор на кој може да се потпрете во секој момент.
Неговите одлики се:
 
 • Комплетно автоматизиран електролитен анализатор со автоматски програмирана калибрација, мониторинг на реагенсите и програмабилно влегување во Stand – By;
 • Сите реагенси заедно со отпадот се запечатени во едно пакување (SnapPak) лесно за ракување;
 • Употребата на долготрајни и без потреба од одржување електроди ја осигуруваат прецизноста и стабилноста; Електроди кои се употребуваат на овој анализатор:
  • Na
  • K
  • Ca
  • Cl
  • Li
 • Флексибилна конфигурација која во секој момент може да одговори на вашите потреби;
 • Инкорпорирана програма за квалитет која при рутинските контроли алармира за било какви отстапувања и го информира корисникот за перформансите на анализаторот;
 • Системски софтвер кој е лесен за ракување  преку Yes / No дијалог;
 • Многу ниски трошоци по тест;
 • Типично потребно е 95 uL примерок;
 • Можност за работа со следниве видови примероци:
  • Серум
  • Плазма
  • Урина
  • Дијализат
  • Полна Крв