Demophorius Healthcare

​Demophorius Healthcare е Британска компанија која е основана во мај 1996 година со седиште во Ламасол, Кипар чија дејност е производство на медицински средства кои ги исполнуваат сите стандарди и се со највисок квалитет, а нивната цена е достапна за сите.

Demophorius производните места ги задоволуваат интернационалните стандарди за контрола на квалитет, потврда за квалитетот е сертификатот издаден од TUV SUD Product Service GmbH, сите производи посеруваат CE сертификат за сообразност како и ISO сертификат за квалитет.

Demophorius постојано ги следи потребите на своите клиенти и развојот на своето производство го базира исклучиво на нив.